Przebudowa odcinka ul. Siennej w Pabianicach

­

Zawiadomienie

          Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli nieruchomości położonych przy drodze gminnej przechodzącej przez ul. Sienną w Pabianicach, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wniosku, złożonego przez Prezydenta Miasta Pabianic, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt. „Przebudowa odcinka ul. Siennej w Pabianicach o długości circa 400 mb, od ul. Smugowej do wjazdu na nieruchomość o numerze 23B, wraz z odwodnieniem i przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej”, na działkach nr 270, 150, 261/5, 261/6, 262, 263/1, 263/2, 265/2, 266/2, 267/2, 268/3, 264 obręb P-19, oraz dz. nr 112/5, 113/5, 114/5, 80/6, 115/5, 116/5, 117/5, 82/6, 120/5, 121/5, 122/5, 123/8, 85/7, 86/12, 89/20, 89/18, 124/8, 91/20, 91/18, 127/7, 126/9, 125/8, 92/11, 118/12, 119/5, 128/4, 151/1, 152, 153, 155/1, 156/1, 157, 158, 159, 160, 161, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/1, 239, 165, 166 obręb P-20.

           W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w tutejszym wydziale, zlokalizowanym w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, budynek "C", I piętro, pokój 105 codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godz. 9.00-17.00, piątek w godz. 8.00-15.00).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa odcinka ul. Siennej w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2016 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2016 12:43 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)