Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pabianice, w ul. Warszawskiej, Bystrej, Nastrojowej i Promiennej, dz. nr ewid. 170/1, 170/3, 73/2, 72/6, 72/7, 72/9, 72/42, 62/15

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.10.2016r., Inwestor, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pabianice, w ul. Warszawskiej, Bystrej, Nastrojowej i Promiennej, na dz. nr ewid. 170/1, 170/3, 73/2, 72/6, 72/7, 72/9, 72/42, 62/15.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pabianice, w ul. Warszawskiej, Bystrej, Nastrojowej i Promiennej, dz. nr ewid. 170/1, 170/3, 73/2, 72/6, 72/7, 72/9, 72/42, 62/15
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.10.2016 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2016 10:57 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
14.11.2016 10:57 Dodano załącznik "Zgłoszenie zostało przyjęte bez uwag i sprzeciwu - ZWiK sp. z o.o." (Patrycja Matyszczuk)