Budowa sieci wodociągowej przy ul. Srebrzyńekiej, obr. K - 15, dz. 76, 33/11, 33/12, Konstantynów Łódzki

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 20.09.2016r. inwestor p. Elżbieta Kowalewska, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych nr 76, 33/11, 33/12, ul. Srebrzyńska, obręb K - 15, Konstantynów Łódzki.​

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej przy ul. Srebrzyńekiej, obr. K - 15, dz. 76, 33/11, 33/12, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Michał Lewandowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2016 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2016 12:17 Edycja dokumentu (Michał Lewandowski)
24.11.2016 12:14 Dodano załącznik "zawiadomienie" (Michał Lewandowski)