Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żytowice, na dz. nr ewid. 332/31, 337, 332/52, 332/59.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.10.2016r., Inwestor, Gmina Pabianice, dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Żytowice, na dz. nr ewid. 332/31, 337, 332/52, 332/59.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żytowice, na dz. nr ewid. 332/31, 337, 332/52, 332/59.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2016 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2016 10:49 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
29.11.2016 10:49 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gmina Pabianice - Żytowice" (Patrycja Matyszczuk)
28.10.2016 12:44 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
27.10.2016 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)
26.10.2016 15:19 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)