Budowa linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Świerczyna, gm. Dłutów, na dz. nr ewid. 161/2, 161/7, 168/6, 168/10

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 31.10.2016r., Pełnomocnik Inwestora, PGE Dystrybucja s.a., Pan Lucjan Walewski, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Świerczyna, gm. Dłutów, na dz. nr ewid. 161/2, 161/7, 168/6, 168/10.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej 0,4 kV, w miejscowości Świerczyna, gm. Dłutów, na dz. nr ewid. 161/2, 161/7, 168/6, 168/10
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2016 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.12.2016 10:07 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
08.12.2016 15:38 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
08.12.2016 15:38 Dodano załącznik "Zgłoszenie bez uwag - Gmina Dłutów, Świerczyna sieć enn PGE Dystrybucja s.a." (Patrycja Matyszczuk)
03.11.2016 15:19 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)