zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego, w miejscowości Pabianice, przy ul. Krzywej, na dz. 334/11, 304/8, 305/3, 306/2

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 30.11.2016r., Pełnomocnik Inwestora Miasta Pabianic, Pan Mateusz Szoka, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego, w miejscowości Pabianice, przy ul. Krzywej, na dz. 334/11, 304/8, 305/3, 306/2.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego, w miejscowości Pabianice, przy ul. Krzywej, na dz. 334/11, 304/8, 305/3, 306/2
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2016 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2017 15:00 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
30.11.2016 15:16 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)