Zawiadomienie 6341 56 - wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

­

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzja nr 134/08 wydana dla ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 58 z dnia 18.03.2008 znak: OŚ.PM-6223/3-3/08.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 56 - wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2016 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.12.2016 11:17 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)