Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we współnocie gruntowej

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk,
oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245,
415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 o łącznej powierzchni 78,3070 ha
oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7 o powierzchni 0,4784 ha.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we współnocie gruntowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 15:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2016 15:40 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)