zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego, w Pabianicach, przy ul. Popławskiej, na dz. nr ewid. 244/8, 296/1, 295/1, 297/1, 298/1, 301/11, 300/3, 299/3, 301/13, 302/4, 303/4, 228/35, 228/36, 228/32, 228/33, 349/1, 350/1, 351/34, 333/4, 336/4, 337/4, 338/4, 339/3, 340/3, 344/3, 228/4, 344/7

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 16.12.2016r., Pełnomocnik Inwestora Gminy Miejskiej Pabianice, Pan Stanisław Łukasiewicz, dokonał zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego, w Pabianicach, przy ul. Popławskiej, na dz. nr ewid. 244/8, 296/1, 295/1, 297/1, 298/1, 301/11, 300/3, 299/3, 301/13, 302/4, 303/4, 228/35, 228/36, 228/32, 228/33, 349/1, 350/1, 351/34, 333/4, 336/4, 337/4, 338/4, 339/3, 340/3, 344/3, 228/4, 344/7.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego, w Pabianicach, przy ul. Popławskiej, na dz. nr ewid. 244/8, 296/1, 295/1, 297/1, 298/1, 301/11, 300/3, 299/3, 301/13, 302/4, 303/4, 228/35, 228/36, 228/32, 228/33, 349/1, 350/1, 351/34, 333/4, 336/4, 337/4, 338/4, 339/3, 340/3, 344/3, 228/4, 344/7
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2016 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.02.2017 10:52 Dodano załącznik "bez uwag" (Wojciech Kominek)
19.12.2016 15:14 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)