Zawiadomienie 6341 79 - przebudowa rowu bez nazwy na działce nr ew. 450/6 w Konstantynowie Łodzkim przy ul. Narutowicza

­

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Cezarego Rzetelskiego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez zabudowę istniejącego rowu bez nazwy od km 0+00/ do km 0+034 rurociągiem o przekroju kołowym Ø 400 mm i długości przewodu L=32,0 m na działce nr ew. 450/6 obr. K-10 w Konstantynowie Łódzkim.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 10.01.2017r. o godz. 1200 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 450/6 przy ul. Narutowicza w Konstantynowie Łódzkim w celu odniesienia się do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 79 - przebudowa rowu bez nazwy na działce nr ew. 450/6 w Konstantynowie Łodzkim przy ul. Narutowicza
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2016 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2016 09:03 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
29.12.2016 10:58 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)