Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Wola Żytowska, na dz. nr ewid. 252, 251/2

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.12.2016r., Pełnomocnik Inwestora Gminy Pabianice, Pan Tadeusz Dobrzyniecki, dokonał zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Wola Żytowska, na dz. nr ewid. 252, 251/2.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Wola Żytowska, na dz. nr ewid. 252, 251/2
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2016 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.01.2017 13:03 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
31.01.2017 13:03 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gmina Pabianice - Wola Żytowska" (Patrycja Matyszczuk)
30.12.2016 08:47 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
29.12.2016 12:23 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)