budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Orpelów-Orpelów Numerki, na dz. nr ewid. 211, 303, 647/1.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 17.02.2017r., Pełnomocnik Inwestora Gminy Dobroń, Pani Agnieszka Pietrzykowska, dokonała zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Orpelów-Orpelów Numerki, na dz. nr ewid. 211, 303, 647/1.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Orpelów-Orpelów Numerki, na dz. nr ewid. 211, 303, 647/1.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2017 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.03.2017 11:01 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
15.03.2017 11:01 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm. Dobroń - Orpelów Numerki" (Patrycja Matyszczuk)
20.02.2017 14:00 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)