Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, w obrębie K-15

­

Pabianice, dnia 21 marca 2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej

W dniu 21 marca 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej, w obrębie K-15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 117/1 o powierzchni 0,1257 ha,
- nr 117/2 o powierzchni 0,1258 ha,
- nr 117/3 o powierzchni 0,1258 ha,
- nr 117/4 o powierzchni 0,1258 ha,
objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00051057/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z działek nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 – 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, w obrębie K-15
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2017 16:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.03.2017 16:19 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Goss)