Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2009 rok

­

 

FORMULARZ A

Wnioski o wydanie decyzji, udzielenie wskazań lokalizacyjnych, ustalenie programu dostosowawczego

FORMULARZ B

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne.

FORMULARZ C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów.

FORMULARZ D

Polityki, strategie, plany lub programy.

FORMULARZ F

Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii.

FORMULARZ G

Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska.

FORMULARZ H

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

FORMULARZ I

Inne dokumenty.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2017 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.04.2017 11:52 Utworzenie dokumentu. (Dorota Chojak)