Rozbudowa sieci nN 0,4kV, ul. Polna, obr. Wrząca, dz. nr ewid. 186/3, 192/21, 200/5, 200/6, 205/19, 205/10, 205/25, 207

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.290  późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 28.06.2017r., Pełnomocnik p. Sebastian Komuński działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. dokonał zgłoszenia rozbudowy sieci nN 0,4 kV, ul. Polna, obr. Wrząca, dz. 186/3, 192/21, 200/5, 200/6, 205/19, 205/10, 205/25, 207, gm. Lutomiersk

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rozbudowa sieci nN 0,4kV, ul. Polna, obr. Wrząca, dz. nr ewid. 186/3, 192/21, 200/5, 200/6, 205/19, 205/10, 205/25, 207
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2017 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2017 12:45 Zmieniono tytuł załącznika z "zp02082017 - PGE.pdf" na "Zawiadomienie" (Dorota Chojak)
02.08.2017 09:18 Dodano załącznik "zp02082017 - PGE.pdf" (Michał Lewandowski)
30.06.2017 12:23 Utworzenie dokumentu. (Michał Lewandowski)