Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. Niesięcin, na terenie stacji, obr. K - 21, dz. 299/3, 238/1, 238/15, Konstantynów Łódzki

­

Konstantynów Łódzki, dnia 19.07.2017r.

Znak: AB.6740.194.2017.MK

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.290  późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 17.07.2017r., Inwestor p. Tomasz Ziółkowski dokonał zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 299/3, 238/1, 238/15, Konstantynów łódzki

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. Niesięcin, na terenie stacji, obr. K - 21, dz. 299/3, 238/1, 238/15, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2017 12:42 Usunięto załącznik zawiadomienie (Dorota Chojak)
02.08.2017 12:42 Dodano załącznik "Zawiadomienie" (Dorota Chojak)
02.08.2017 09:39 Edycja dokumentu (Michał Lewandowski)
02.08.2017 09:39 Dodano załącznik "zawiadomienie" (Michał Lewandowski)
19.07.2017 12:39 Utworzenie dokumentu. (Michał Lewandowski)