Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 18.07.2017r., Pełnomocnik Inwestora, PGE Dystrybucja s.a., Pan Daniel Majchrowski, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 14:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.08.2017 15:51 Zmieniono tytuł załącznika z "zp" na "Zawiadomienie" (Dorota Chojak)
31.08.2017 09:03 Edycja dokumentu (Izabela Samonek)
31.08.2017 09:03 Dodano załącznik "zp" (Izabela Samonek)
31.08.2017 08:57 Usunięto załącznik bez uwag i sprzeciwu (Izabela Samonek)
29.08.2017 15:41 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
29.08.2017 15:41 Dodano załącznik "bez uwag i sprzeciwu" (Patrycja Matyszczuk)
19.07.2017 14:50 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)