Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej wraz z trzema przyłączami wodociągowymi, w miejscowości Czyżemin, na dz. nr ewid. 238/1, 148/1, 146/5, 148/5, 146/8

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 27.07.2017r., Pełnomocnik Inwestorów, Pana Pawła Frąckiewicza, Pawła Ignaczaka, oraz Elżbiety i Jerzego Walczak, Pan Bogumił Skorupski, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z trzema przyłączami wodociągowymi, w miejscowości Czyżemin, na dz. nr ewid. 238/1, 148/1, 146/5, 148/5, 146/8.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej wraz z trzema przyłączami wodociągowymi, w miejscowości Czyżemin, na dz. nr ewid. 238/1, 148/1, 146/5, 148/5, 146/8
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2017 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.08.2017 12:56 Dodano załącznik "Bez uwag i sprzeciwu" (Wojciech Kominek)
28.07.2017 13:28 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)