Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 30 Zofiówka, działka nr 8/10, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

­

Skarb Państwa – Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej
położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 30 Zofiówka,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/10 o pow. 1,2920 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00037300/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej w części o pow. 0,6569 ha
do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 30 Zofiówka, działka nr 8/10, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Kamila Krystek
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2017 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.08.2017 13:58 Edycja dokumentu (Kamila Krystek)
01.08.2017 10:19 Utworzenie dokumentu. (Kamila Krystek)