zawiadomienie 6341 5 - pobór wód podziemnych w Pabianicach ul. Partyzancka 195/197

­

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu na wniosek pp. Krystyny i Witolda małż. Kowarów postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb pompy ciepła w domu jednorodzinnym, socjalno-bytowych i podlewania ogrodu poprzez studnię nr S-1 - eksploatacyjną oraz - odprowadzenie schłodzonych wód podziemnych do warstwy wodonośnej w utworach czwartorzędu poprzez studnię nr S-2 – chłonną. Ujęcie położone jest w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 195/197 i zlokalizowane na działkach nr 45/9 (studnia nr S-1) i nr 45/8 (studnia nr S-2), obręb P-11 Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Jednocześnie na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. ), informujemy, że materiał zebrany w sprawie znajduje się do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 5), gdzie można się z nim zapoznać oraz wnieść uwagi w sprawie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zawiadomienie 6341 5 - pobór wód podziemnych w Pabianicach ul. Partyzancka 195/197
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2017 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.08.2017 14:16 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)