Budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr. Prusinowice, dz. 211/2, 337/5, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 337/18, 337/19, 337/20, 337/21, 337/21, 337/26, 337/28, 337/30, 337/34, gm. Lutomiersk

­

Konstantynów Łódzki dnia 07.08.2017r.

AB.6743.211.2017.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.290  późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 04.08.2017r., p. Krzysztof Szteleblak działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej nN 0,4 kV, obr. Prusinowice, dz. 211/2, 337/5, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 337/18, 337/19, 337/20, 337/21, 337/26, 337/28, 337/30, 337/34, gm. Lutomiersk

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr. Prusinowice, dz. 211/2, 337/5, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 337/18, 337/19, 337/20, 337/21, 337/21, 337/26, 337/28, 337/30, 337/34, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2017 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.09.2017 16:54 Edycja dokumentu (Michał Lewandowski)
05.09.2017 16:54 Dodano załącznik "zawiadomienie" (Michał Lewandowski)
07.08.2017 14:14 Utworzenie dokumentu. (Michał Lewandowski)