Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 29.09.2017r., Pełnomocnik Inwestora, Gminy Ksawerów, Pani Mariola Wosińska, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2017 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2017 12:14 Edycja dokumentu (Katarzyna Kaczmarek)
23.10.2017 12:13 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu" (Katarzyna Kaczmarek)
23.10.2017 12:12 Usunięto załącznik Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu (Katarzyna Kaczmarek)
23.10.2017 12:00 Edycja dokumentu (Katarzyna Kaczmarek)
23.10.2017 11:59 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu" (Katarzyna Kaczmarek)
29.09.2017 14:24 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)