Zawiadomienie dot. przebudowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i budową brakujących odejść kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa i Cyprysowa

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 17.10.2017r., Inwestor, Prezydent Miasta Pabianic, dokonał zgłoszenia przebudowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i budową brakujących odejść kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa i Cyprysowa, na dz. nr ewid. 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/7, 178/10, 131, 98/15, 144, 140, 153/1, 153/2, 153/3, 118/1, 118/2, 34/1, 46/2, 46/4, 34/5, 34/3, 34/7, 34/8, 34/9.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. przebudowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i budową brakujących odejść kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa i Cyprysowa
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2017 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.12.2017 12:29 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
12.12.2017 12:29 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Miasto Pabianice, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa, Cyprysowa" (Patrycja Matyszczuk)
19.10.2017 15:22 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)