Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 671/32, 671/15, 671/1 w Dobroniu ul. Rolnicza.

­

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 20.10.2017r., Inwestor, Gmina Dobroń, dokonał zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 671/32, 671/15, 671/1 w Dobroniu ul. Rolnicza.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 671/32, 671/15, 671/1 w Dobroniu ul. Rolnicza.
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2017 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2017 09:17 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
13.11.2017 09:17 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm. Dobroń, ul. Rolnicza" (Patrycja Matyszczuk)
23.10.2017 12:07 Utworzenie dokumentu. (Katarzyna Kaczmarek)