Zawiadomienie dot. budowy napowietrznej linii oświetlenia ul. Armii Krajowej w Dłutowie, na działkach nr ewid. 98, 219/6, 220/2, 256/1, 254/1, 252/1, 250/1, 248/1, 246/1, 244/5, 244/3, 242/1, 240/1, 238/1, 236/1, 234/1, 234/2, 230/2, 229/2 (obręb Dłutów Poduchowny)

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 23.10.2017r., Inwestor, Gmina Dłutów, dokonał zgłoszenia budowy napowietrznej linii oświetlenia ul. Armii Krajowej w Dłutowie, na działkach nr ewid. 98, 219/6, 220/2, 256/1, 254/1, 252/1, 250/1, 248/1, 246/1, 244/5, 244/3, 242/1, 240/1, 238/1, 236/1, 234/1, 234/2, 230/2, 229/2 (obręb Dłutów Poduchowny).

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy napowietrznej linii oświetlenia ul. Armii Krajowej w Dłutowie, na działkach nr ewid. 98, 219/6, 220/2, 256/1, 254/1, 252/1, 250/1, 248/1, 246/1, 244/5, 244/3, 242/1, 240/1, 238/1, 236/1, 234/1, 234/2, 230/2, 229/2 (obręb Dłutów Poduchowny)
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2017 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2017 10:34 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
20.11.2017 10:34 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm. Dłutów, ul. Armii Krajowej" (Patrycja Matyszczuk)
23.10.2017 13:06 Utworzenie dokumentu. (Katarzyna Kaczmarek)