Zawiadomienie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Janowice, na dz. nr ewid. 123, 168/4, 168/3

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 2.11.2017r., Inwestor, Gmina Pabianice, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Piotra Kacperczyka, dokonała zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Janowice, na dz. nr ewid. 123, 168/4, 168/3.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Janowice, na dz. nr ewid. 123, 168/4, 168/3
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2017 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2017 12:45 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
24.11.2017 12:45 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm. Pabianice - Janowice" (Patrycja Matyszczuk)
03.11.2017 14:03 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)