Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb Świerczyna

­

ZAWIADOMIENIE
(przedłużenie terminu załatwienia sprawy)

dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomość położoną w gminie Dłutów, oznaczoną na mapie
z projektem podziału nieruchomości nr ewid P.1008.2015.3577
z dnia 31 grudnia 2015 r. jako działka nr 108/1 o pow. 0,0142 ha,
obręb 20 Świerczyna.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb Świerczyna
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Anna Dobrosz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2017 15:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.11.2017 15:49 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)