Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, w miejscowości Ksawerów, przy ul. Lipowej, Sportowej, Wiosennej

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.11.2017r., Inwestor, Gmina Ksawerów, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Waldemara Dominowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, w miejscowości Ksawerów, przy ul. Lipowej, Sportowej, Wiosennej, na dz. nr ewid.: 1106, 496/1, 494/1, 496/14, 494/15, 494/10, 491/31, 339, 484/3, 485/7, 486/1, 486/5, 485/6, 484/17, 484/14, 484/11, 484/9, 395.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, w miejscowości Ksawerów, przy ul. Lipowej, Sportowej, Wiosennej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2017 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2017 11:05 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
07.12.2017 11:05 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm. Ksawerów, ul. Lipowa, Urocza, Wiosenna" (Patrycja Matyszczuk)
16.11.2017 12:09 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)