Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem, w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 610

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.10.2017r., Inwestor, PGE Dystrybucja s.a. Odział Łódź, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Rafała Poziemskiego, dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn wraz ze złączem, w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 610.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem, w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 610
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2017 15:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.11.2017 14:59 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
21.11.2017 14:59 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm. Pabianice - Piątkowisko ul. Cynkowa" (Patrycja Matyszczuk)
20.11.2017 15:47 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)