Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/382, 2/381, 2/429, 2/428, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki

­

Konstantynów Łódzki, dnia 12.12.2017r.

Znak: AB.6740.343.2017.MK

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy
w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia, iż w dniu 07.12.2017r. decyzją nr 415/2017, znak: AB.6740.343.2017r., Starosta Pabianicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przewidzianych do realizacji w ramach osiedla "Srebrna Ostoja Północ", budowę instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji energii elektrycznej, doziemnych instalacji gazowych wraz z wewnętrznymi, instalacjami gazu w budynkach, na terenie dz. nr ewid. 2/382, 2/381, 2/429, 2/429, obręb K-17, ul. Wrazywnicza w Konstantynowie Łódzkim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2017r. złożonego przez Varitex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z sziedzibą ul. Żeromskiego nr 96, 90 - 550 Łódź. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/382, 2/381, 2/429, 2/428, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2017 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.12.2017 11:43 Utworzenie dokumentu. (Michał Lewandowski)