Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej

­

                                                                                                      Pabianice, dnia 18 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
działki: nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicachprzy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, nr 42/7 o pow. 0,3270 ha,
objętej księgą wieczystą NR LD1P/00033617/5,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych działek:
nr 42/2, nr 42/3, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7 – 183 120,00 zł.
(słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 171 360,00 zł.
(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2017 15:31 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
18.12.2017 15:31 Zmieniono tytuł załącznika z "inf18122017.pdf" na "Informacja" (Dorota Chojak)
18.12.2017 15:20 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)