Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia drogi wewnętrznej, w miejscowości Rydzyny, na dz. nr ewid.: 61/2

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.12.2017r., Inwestor, Gmina Pabianice, reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Annę Chodasewicz-Izaszek, dokonała zgłoszenia budowy oświetlenia drogi wewnętrznej, w miejscowości Rydzyny, na dz. nr ewid.: 61/2.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia drogi wewnętrznej, w miejscowości Rydzyny, na dz. nr ewid.: 61/2
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.01.2018 13:27 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
31.01.2018 13:27 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm. Pabianice - Rydzyny" (Patrycja Matyszczuk)
28.12.2017 15:01 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)