Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej n.n, wraz ze złączami, w miejscowości Chechło Pierwsze, na dz. nr ewid.: 275/2, 276/3, 276/20 oraz w Pabianicach, na dz. nr ewid.: 10/1.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.02.2018r., Inwestor, PGE Dystrybucja S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Michała Jachowicza, dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej n.n, wraz ze złączami, w miejscowości Chechło Pierwsze, na dz. nr ewid.: 275/2, 276/3, 276/20 oraz w Pabianicach, na dz. nr ewid.: 10/1.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej n.n, wraz ze złączami, w miejscowości Chechło Pierwsze, na dz. nr ewid.: 275/2, 276/3, 276/20 oraz w Pabianicach, na dz. nr ewid.: 10/1.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2018 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2018 09:33 Edycja dokumentu (Katarzyna Kaczmarek)
12.03.2018 09:32 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu" (Katarzyna Kaczmarek)
15.02.2018 13:19 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)