Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej

­

                                                                                                  Pabianice, dnia 20 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 145 i 146, położonych w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Kolejowej


W dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A,
piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej,
w obrębie K-13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 145 o powierzchni 0,2513 ha
oraz działka nr 146 o powierzchni 0,5069 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00050246/8,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 145 – 233 181,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 146 – 444 400,00 zł
(słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2018 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2018 14:11 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)