Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych.

­

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Remont cząstkowy dróg powiatowych.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych masą bitumiczną, w okresie trwania umowy. Szacunkowy zakres prac: 1400 m2.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Anna Barańska
Informację wytworzył:Jolanta Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2018 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.02.2018 11:03 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych. (Anna Barańska)