Informacja dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach

­

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

INFORMUJE

strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji oraz zgłoszenia żądań w sprawie wygaszenia oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice.

Komentarz

­

Osoba odpowiedzialna za treść:

/-/Grażyna Husak-Górna - z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2018 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2018 15:03 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)