Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej

­

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E- ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice od skrzyżowania z ulicami: Partyzancką i Zamkową do granic Miasta Pabianice  - odcinek długości ok. 1650m (z wyłączeniem terenu zamkniętego PKP).

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Anna Barańska
Informację wytworzył:Jolanta Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2018 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2018 15:59 Edycja dokumentu (Anna Barańska)
19.06.2018 15:59 Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania " (Anna Barańska)