Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej na dz. Nr ewid.: 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 11.09.2018r., Pełnomocnik Inwestora „Miele” Technika Sp. z o.o., Pani Maria Hetman-Nagańska dokonała zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej na dz. Nr ewid.: 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

    O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej na dz. Nr ewid.: 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2018 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2018 08:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
04.10.2018 08:46 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerów ul. Giełdowa, dz. 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów" (Agnieszka Kilańczyk)
12.09.2018 10:22 Zgłoszenie dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej (Agnieszka Kilańczyk)