Biuro Zarządu PowiatZapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach

­

ZAPYTANIE OFERTOWE

Biuro Zarządu Powiatu III Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późń.zm.), zwanej dalej ustawą oraz uchwały nr 194/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz na usługi społeczne.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych obejmujących przesyłki listowe i paczki pocztowe.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Biuro Zarządu PowiatZapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2018 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2018 14:19 Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty" (Wojciech Goss)
27.09.2018 11:23 Dodano załącznik "Formularz cenowy" (Dorota Chojak)
27.09.2018 11:23 Dodano załącznik "wzór formularza oferty" (Dorota Chojak)
27.09.2018 10:52 Zapytanie ofertowe na złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach (Dorota Chojak)