Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Miodowej, Pabianice, ul. Bociania na działkach nr ewid. 116, obręb P-17 oraz na działkach nr ewid. 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15, obręb P-28.

­

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 06.11.2018r., Inwestor, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Miodowej, Pabianice, ul. Bociania na działkach nr ewid. 116, obręb P-17 oraz na działkach nr ewid. 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15, obręb P-28.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

    O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Miodowej, Pabianice, ul. Bociania na działkach nr ewid. 116, obręb P-17 oraz na działkach nr ewid. 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15, obręb P-28.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2018 13:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
29.11.2018 13:13 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, pabianice, ul. Bociania , dz. 116 - P-17 i 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15 - P-28." (Agnieszka Kilańczyk)
07.11.2018 13:27 zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Miodowej, Pabianice, ul. Bociania. (Agnieszka Kilańczyk)