Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji, w Ksawerowie, przy ul. Spokojnej, na działkach nr ewid. 1573/2, 1574/5, 1574/6, gm. Ksawerów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 08.11.2018r., Inwestor – Gmina Ksawerów, reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Mariolę Wosińską dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji, w Ksawerowie, przy ul. Spokojnej, na działkach nr ewid. 1573/2, 1574/5, 1574/6, gm. Ksawerów.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji, w Ksawerowie, przy ul. Spokojnej, na działkach nr ewid. 1573/2, 1574/5, 1574/6, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2018 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2018 12:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
29.11.2018 12:32 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerów, ul. Spokojna, na działkach nr ewid. 1573/2, 1574/5, 1574/6, gm. Ksawerów" (Agnieszka Kilańczyk)
09.11.2018 14:14 zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji, w Ksawerowie, przy ul. Spokojnej
(Agnieszka Kilańczyk)