Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49

­

Postępowanie wywłaszczeniowe
w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),
polegającego na ograniczeniu, w drodze decyzji, sposobu korzystania
z części nieruchomości o łącznej pow. 0,0114 ha o nieuregulowanym
stanie prawnym, położonych w gminie Lutomiersk w obrębie
6 Charbice Dolne, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
nr 53 o pow. całkowitej 0,04 ha (powierzchnia ograniczenia 0,0112 ha)
i nr 49 o pow. całkowitej 0,20 ha (powierzchnia ograniczenia 0,0002 ha),
w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego YAKXs 4x120 mm² na w/w częściach nieruchomości.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Anna Dobrosz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2018 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2018 15:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Grzelak)
06.12.2018 15:38 Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego" (Małgorzata Grzelak)
06.12.2018 15:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Grzelak)
06.12.2018 14:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Grzelak)
14.11.2018 14:29 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)