Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Janowicach, na dz. 152, gm. Pabianice.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.11.2018r., Pełnomocnik Inwestora - Gminy Pabianice, Pan Piotr Kacperczyk dokonał zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowice na działce nr ewid. 152, gm. Pabianice.

    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

    O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Janowicach, na dz. 152, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2018 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2018 10:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
07.12.2018 10:58 Dodano załącznik "Zgłoszenie pryjęte bez uwag i sprzecieu, Janowice, dz. nr ewid. 152, gm. Pabianice" (Agnieszka Kilańczyk)
16.11.2018 12:11 Zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego w Janowicach, na dz. 152, gm. Pabianice. (Agnieszka Kilańczyk)