Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego od ul. Robotniczej do ul. Sikorskiego w miejscowości Dobroń na działce nr ewid. 573, 577, gm. Dobroń

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 22.11.2018r., Pełnomocnik Inwestora - Gminy Dobroń, Pan Paweł Lis dokonał zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego od ul. Robotniczej do ul. Sikorskiego w miejscowości Dobroń na działce nr ewid. 573, 577, gm. Dobroń.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego od ul. Robotniczej do ul. Sikorskiego w miejscowości Dobroń na działce nr ewid. 573, 577, gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2018 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2018 15:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
13.12.2018 15:28 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Dobroń, dz. 573, 777, gm. Dobroń" (Agnieszka Kilańczyk)
23.11.2018 14:28 Zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego od ul. Robotniczej do ul. Sikorskiego w miejscowości Dobroń na działce nr ewid. 573, 577, gm. Dobroń (Agnieszka Kilańczyk)