Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zaradzyńska, przy ul. Południowej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.11.2018r., Inwestor Gmina Ksawerów, dokonał zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zaradzyńska, przy ul. Południowej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zaradzyńska, przy ul. Południowej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2018 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.12.2018 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
20.12.2018 08:21 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Wola Zaradzyńska, ul. Południowa, działka nr ewid. 487, gm. Ksawerów." (Agnieszka Kilańczyk)
29.11.2018 12:12 Zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zaradzyńska, przy ul. Południowej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów (Agnieszka Kilańczyk)