Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, przy ul. Kosmowskiej na działkach nr ewid. 377/21, 377/22, 377/3, 388, gm. Ksawerów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.11.2018r., Inwestor Gmina Ksawerów,  dokonał zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego  w Ksawerowie, przy ul. Kosmowskiej  na działkach nr ewid. 377/21, 377/22, 377/3, 388, gm. Ksawerów.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, przy ul. Kosmowskiej na działkach nr ewid. 377/21, 377/22, 377/3, 388, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2018 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.01.2019 14:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
30.01.2019 14:37 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów ul. Kosmowskiej, dz. 377/21, 377/22, 388, m377/19, 377/20" (Agnieszka Kilańczyk)
29.11.2018 12:21 zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, przy ul. Kosmowskiej na działkach nr ewid. 377/21, 377/22, 377/3, 388, gm. Ksawerów. (Agnieszka Kilańczyk)