Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr 1080E w Dłutowie Poduchownym, na działkach nr ewid. 181/3, 182/6, 183/12, 184/10, 185/25, 186, 131, 187/6, 189, gm. Dłutów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.11.2018r., Inwestor Gmina Dłutów, dokonał zgłoszenia budowy punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr 1080E w Dłutowie Poduchownym, na działkach nr ewid. 181/3, 182/6, 183/12, 184/10, 185/25, 186, 131, 187/6, 189, gm. Dłutów.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr 1080E w Dłutowie Poduchownym, na działkach nr ewid. 181/3, 182/6, 183/12, 184/10, 185/25, 186, 131, 187/6, 189, gm. Dłutów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2018 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.12.2018 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
27.12.2018 12:58 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Dłutów Poduchowny, ul. Leśna, dz. 131, 187/6, 189, gm. Dłutów" (Agnieszka Kilańczyk)
29.11.2018 13:53 zgłoszenie budowy punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr 1080E w Dłutowie Poduchownym. (Agnieszka Kilańczyk)