Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.

­

Zawiadomienie

        Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach ul. Gruntowej w Pabianicach, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, ul. Gruntowej w Pabianicach na działkach nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.

      W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w tutejszym wydziale, w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek "C", I piętro, pokój 106 codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godz. 9.00-17.00, piątek w godz. 8.00-15.00).

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Gruntowej w Pabianicach, na dz. nr ewid. 224, 225/1, 225/5, 225/6 w obrębie P-1 oraz na działkach 158, 297, 301, 298, 287/2, 276, 265/4, 250, 246, 220/3, 220/2, 216, 207/2, 199/5, 190, 184, 174/2, 157, 155/6, 155/5, 143/5, 143/6, 139/2, 137/7, 135/10, 133/5, 131/3, 126/3, 119/3, 118/3, 116/10, 332/1, 323, 302, 262/1, 262/17, 252/1, 247/4, 234, 223, 208/10, 200/3, 191, 185/4, 175, 159/1, 149/11, 149/12, 145/9, 140/10, 140/11, 137/8, 336, 166/2, 189, 197, 209, 251, 322, 296, 319, 233, 116/7 w obrębie P-29.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2018 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.03.2019 12:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
19.03.2019 12:21 Dodano załącznik "Decyzja nr 208/2019 z dnia 15.03.2019r., Pabianice, ul. Gruntowa" (Agnieszka Kilańczyk)
05.03.2019 13:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
05.03.2019 13:11 Dodano załącznik "Decyzja nr 1/2019 z dnia 01.02.2019r., Pabianice, ul. Gruntowa" (Agnieszka Kilańczyk)
05.03.2019 13:07 Usunięto załącznik Decyzja nr 1/2019 z dnia 01.02.2019r., Pabianice, ul. Gruntowa (Agnieszka Kilańczyk)
28.02.2019 15:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
28.02.2019 15:26 Dodano załącznik "Decyzja nr 1/2019 z dnia 01.02.2019r., Pabianice, ul. Gruntowa" (Agnieszka Kilańczyk)
12.12.2018 13:03 Wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Gruntowej w Pabianicach. (Agnieszka Kilańczyk)