Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. w Pabianicach na działkach nr ewid. 102/4, 99, 237, obręb P-26.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.12.2018r., Pełnomocnik Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Pan Filip Lutkowski dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. w Pabianicach na działkach nr ewid. 102/4, 99, 237, obręb P-26.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. w Pabianicach na działkach nr ewid. 102/4, 99, 237, obręb P-26.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2018 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2019 12:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
08.01.2019 12:45 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, dz. 102/4, 99, 237, obręb P-26." (Agnieszka Kilańczyk)
14.12.2018 13:48 zgłoszenie budowy linii kablowej n.n. w Pabianicach na działkach nr ewid. 102/4, 99, 237, obręb P-26. (Agnieszka Kilańczyk)