zawiadomienie dotyczące realizacji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3302E, obr. K - 21, dz. 199/2, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/21, 94/22, 94/23, 94/14, 94/15, 94/16, 96, 97, 98/2, 98/5, 98/6, gm. Konstantynów Łódzki oraz obr.05 - Krzywiec, dz. 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10, gm. Aleksandrów Łódzki

­

Konstantynów Łódzi dnia: 17.12.2018r.

AB.6740.341.2018.MK

       

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa

Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim

z a w i a d a m i a

o wydaniu przez Starostę Pabianickiego decyzji nr 2/2018 znak: AB.6740.341.2018MK z dnia 11 grudnia 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika wraz z budową wpustów ulicznych  i studni chłonnych oraz budową zjazdów – ul. Niesięcin na działkach nr ewid. 199/2, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/21, 94/22, 94/23, 94/14, 94/15, 94/16, 96, 97, 98/2, 98/5, 98/6; powiat pabianicki, gmina Konstantynów Łódzki, jednostka ewidencyjna: 100801_1 Konstantynów Łódzki obręb: 100801_1.0021 Konstantynów Łódzki; oraz na działkach nr ewid. 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10; powiat zgierski, gmina Aleksandrów Łódzki jednostka ewidencyjna 102004_5 Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski obręb: 102004_5.0015 Krzywiec.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2, I piętro, pok. nr 14, codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godz. 800- 1600 , wtorek  w godz. 900- 1700 i piątek w godz. 700 – 1400).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zawiadomienie dotyczące realizacji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3302E, obr. K - 21, dz. 199/2, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/21, 94/22, 94/23, 94/14, 94/15, 94/16, 96, 97, 98/2, 98/5, 98/6, gm. Konstantynów Łódzki oraz obr.05 - Krzywiec, dz. 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10, gm. Aleksandrów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.12.2018 11:05 Utworzenie dokumentu. (Michał Lewandowski)